Katedra i Zakład Medycyny Stanów Nagłych

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24 

(Budynek Nr 3 – Oddział Dermatologii)

tel./fax: +48 32 2591559

e-mail: anestitsos@sum.edu.pl

https://ratunkowa.sum.edu.pl 

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Łukasz KRZYCH

Sekretariat: Beata ŻUREK

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. n. med. Łukasz KRZYCH – Kierownik Katedry,  profesor badawczo-dydaktyczny (lkrzych@sum.edu.pl)

dr n. med. Jarosław WILK – Kierownik ćwiczeń: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Doraźna Pomoc Medyczna, 1 Rok WNF w Sosnowcu, adiunkt dydaktyczny (jaroslaw.wilk@sum.edu.pl)

dr n. med. Anna MISSIR – Kierownik ćwiczeń: Medycyna Ratunkowa 6 rok, asystent badawczo-dydaktyczny (anna.missir@sum.edu.pl)

dr n. med. Michał PLUTA – Kierownik ćwiczeń: Medyczne czynności ratunkowe 3 rok, asystent badawczo-dydaktyczny (michal.pluta@sum.edu.pl

mgr Adam UBYCH – Kierownik ćwiczeńMedycyna Ratunkowa 5 rok, Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa, 1 rok, filia w Bielsku-Białej, asystent dydaktyczny (aubych@sum.edu.pl)

dr n. med. Michał STASIOWSKI– adiunkt badawczo-dydaktyczny (mstasiowski@sum.edu.pl)

dr n. med. Paweł MUSIAŁ – asystent badawczo-dydaktyczny (pmusial@sum.edu.pl)

dr n. med. Piotr PĄCZEK – asystent badawczo-dydaktyczny (piotr.paczek@gmail.com)

dr n. med. Małgorzata STARZEWSKA-FERREIRA – asystent badawczo-dydaktyczny (malgorzata.starzewska-ferreira@sum.edu.pl)

mgr Jadwiga CHYNAŁ – asystent dydaktyczny (jchynal@sum.edu.pl

Doktoranci

lek. Natalia KOPCIŃSKA (opiekun: prof. Łukasz Krzych)
lek. Mateusz ZACHURA (opiekun: prof. Łukasz Krzych)
lek. Dariusz BEDNARSKI (opiekun: prof. Łukasz Krzych)
lek. Jakub GĄSIOREK (opiekun: prof. Jarosław Markowski) (d201088@365.sum.edu.pl)

Strefa Studenta

Najważniejsze informacje dedykowane studentom

Przedmioty

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

Kierunek: LEKARSKI (rok V, semestr IX, X)

Przedmiot: MEDYCYNA RATUNKOWA

Wykłady – 5 godzin, Seminaria – 5 godzin, Ćwiczenia – 10 godzin

Kierownik ćwiczeń: mgr Adam UBYCH

 

Kierunek: LEKARSKI (rok VI, semestr XI, XII)

Przedmiot: MEDYCYNA RATUNKOWA

Seminaria – 12 godzin, Ćwiczenia – 24,5 godziny

Kierownik ćwiczeń: dr n. med. Anna MISSIR

 

  

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU

Kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA (rok I, semestr I)

Przedmiot: KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Wykłady – 15 godzin, Ćwiczenia – 15 godzin

Kierownik ćwiczeń: dr n. med. Jarosław WILK

 

Kierunek: KOSMETOLOGIA (rok I, semestr I)

Przedmiot: DORAŹNA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Ćwiczenia – 15 godzin

Kierownik ćwiczeń: dr n. med. Jarosław WILK

 

Kierunek: FARMACJA

Przedmiot: KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC (rok II, semestr IV)

Wykłady – 15 godzin, Ćwiczenia – 15 godzin

Kierownik ćwiczeń: dr n. med. Jarosław WILK

 

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA (rok III, semestr VI)

Przedmiot: DORAŹNA POMOC MEDYCZNA

Ćwiczenia – 15 godzin

Kierownik ćwiczeń: dr n. med. Jarosław WILK

Regulaminy zajęć

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

Regulamin zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - V rok

Regulamin zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - VI rok

 

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU

Regulamin zajęć z przedmiotu KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA - I rok

Regulamin zajęć z przedmiotu DORAŹNA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA - I rok

Regulamin zajęć z przedmiotu KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku FARMACJA - II rok

Regulamin zajęć z przedmiotu DORAŹNA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - III rok

 

Harmonogramy zajęć

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU

Harmonogram zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - rok V  semestr IX

Harmonogram zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - rok V  semestr X

Harmonogram zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - VI rok semestr XI

Harmonogram zajęć z przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA dla studentów kierunku LEKARSKIEGO - VI rok semestr XII

 

WYDZIAŁ NAUK FARMACEUTYCZNYCH W SOSNOWCU

Harmonogram zajęć z przedmiotu KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku ANALITYKA MEDYCZNA - I rok

Harmonogram zajęć z przedmiotu DORAŹNA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA - studia stacjonarne - I rok

Harmonogram zajęć z przedmiotu KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku FARMACJA - II rok

Harmonogram zajęć z przedmiotu DORAŹNA PIERWSZA POMOC dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - III rok

 

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej w roku akademickim 2023/2024 będą działały następujące studenckie koła naukowe:

- SKN przy Katedrze Medycyny Stanów Nagłych - opiekun: prof. dr hab. n. med. Łukasz KRZYCH 

 #Intensywna_po_godzinach 

Aktualności dotyczące działalności SKN #Intensywna_po_godzinach są
publikowane na FACEBOOK

Zapraszamy!

 


SKN Medycyny Ratunkowej przy Katedrze  i Zakładzie Medycyny Stanów Nagłych; - opiekun: dr n. med. Paweł MUSIAŁ

Aktualności dotyczące działalności SKN są
publikowane na FACEBOOK

Zapraszamy!

 

 

- SKN Symulacji Medycznej przy Filii w Bielsku-Białej - opiekun: mgr Adam UBYCH

Zapraszamy!

 

 

Zasady konsultacji z nauczycielami akademickimi oraz jednostką

Konsultacje z nauczycielami akademickimi odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Bieżące sprawy administracyjne dotyczące dydaktyki, w tym np. składania podań o odrabianie zajęć, wniosków o przepisanie oceny należy załatwiać drogą elektroniczną; kontakt z sekretariatem Jednostki: adres e-mail: anestitsos@sum.edu.pl, telefon: +48 32 2591559 (Pani Beata Żurek).
  2. Dane kontaktowe Kierowników ćwiczeń dostępne są w regulaminach przedmiotów.
  3. Korespondencja elektroniczna z nauczycielami akademickimi powinna odbywać się ze studenckiego konta poczty elektronicznej. Student jest zobowiązany odczytywać wiadomości kierowane na jego konto.

Materiały Edukacyjne - Kierunek Lekarski

V rok kierunek Lekarski

Karty oceny i opisy stacji OSCE:

VI rok kierunek Lekarski

 

 

Materiały Edukacyjne - Kierunek Farmacja i Analityka Medyczna

 

 

 

Materiały Edukacyjne - Kierunek Biotechnologia i Kosmetologia

Wytyczne Resuscytacji 2021 ERC:

Wytyczne ERC COVID 19

Mareriały AV

Inne materiały edukacyjne

Kontakt

kompletne informacje teleadresowe

Kontakt

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach

40-027 Katowice

ul. Francuska 20/24 (Budynek Nr 3 – Oddział Dermatologii)

tel./fax: +48 32 2591559

e-mail: anestitsos@sum.edu.pl

https://ratunkowa.sum.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Medycyny Stanów Nagłych

Ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice

(32) 259 15 59
anestitsos@sum.edu.pl